Новини / News

Представники БДМУ взяли участь у ХХ щорічній науково-практичній конференції в м. Харків

19-21 вересня у м. Харкові на базі Харківського національного медичного університету відбулась ХХ щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція із міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії», присвячена пам’яті члена-кореспондента НАН, НАМН України, професора В.М. Сідельникова. Зазначена конференція є традиційною та проходить під егідою МОЗ України, Асоціації педіатрів України, Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Цього року в її роботі прийняли участь 1400 дитячих та сімейних лікарів, були представлені педіатричні кафедри усіх закладів вищої освіти МОЗ України та усіх трьох академій післядипломної медичної освіти, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України», ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України» та ін.
У межах конференції відбулась щорічна науково-методична нарада «Актуальні питання викладання педіатрії у вищих закладах освіти та закладах післядипломної освіти», у роботі якої взяло участь понад 75 осіб з різних регіонів України – завідувачі та викладачі педіатричних кафедр з 14 закладів вищої освіти та закладів післядипломної освіти МОЗ та МОН України. Від Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» на нараді виступила доцент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Тетяна Білоус  із доповіддю «Досвід впровадження проблемно-орієнтованого методу навчання в медичному університеті у рамках грантового проекту ТАМЕ».

Представники БДМУ взяли участь у міжнародній конференції в м. Лідс, Сполучене Королівство

В рамках реалізації грантового проекту ЕАСЕА Еразмус+ Вища освіта: Training Against Medical Error менеджер проекту, начальник навчального відділу Володимир Ходоровський та доцент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Сергій Сажин 6-7 вересня 2018 р. взяли участь у ІІІ міжнародній конефренції з медичної освітньої інформатики MEI 2018, що проходила в м. Лідс, Сполучене Королівство. Власний досвід імплементації елементів проблемно-орієнтованого навчання в традиційний освітній простір України, представлений  стендовою та усною доповідями, викликав інтерес серед партнерів проекту.

В БДМУ продовжується впровадження методики «віртуальних пацієнтів» в навчальний процес

В рамках грантового проекту ERASMUS+ ТАМЕ, метою якого є навчання уникненню лікарських помилок, на кафедрі педіатрії та дитячих інфекційних хвороб продовжується впровадження методики «віртуальних пацієнтів» в навчальний процес на післядипломному етапі підготовки лікарів.
Впродовж передатестаційного циклу зі спеціальності «Дитячі інфекційні хвороби» проведено цикл занять з елементами проблемно-орієнтованого навчання із використанням методики «віртуальних пацієнтів», модератором яких виступив доцент кафедри Микола Гарас.
В ході занять, тематика яких стосувалася сучасних проблем педіатричної інфектології, лікарі-слухачі мали можливість проаналізувати варіанти клінічного ведення пацієнтів з поширеними та рідкісними інфекційними захворюваннями, обговорити аспекти вдосконалення тактики та мінімізації лікарських помилок на практиці, що повсякчас викликало жваву дискусію.
Насамкінець лікарі-слухачі висловилися за ширше впровадження проблемно-орієнтованого навчання та імплементацію методики «віртуальних пацієнтів» у систему безперервної підготовки лікарів

.

Представники БДМУ взяли участь у засіданні вузів-партнерів у м. Хює, В’єтнам

З 13 по 16 травня 2018 р. відбулося чергове робоче засідання у рамках грантового проекту ЄС ЕАСЕА Еразмус+ TAME (Training against medical error). Делегація у складі проректора з науково-педагогічної роботи Геруша Ігоря Васильовича, завідувача кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Колоскової Олени Костянтинівни, доцента кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Білоус Тетяни Михайлівни та асистента цієї ж кафедри Білик Галини Анатоліївни взяли участь у цьому засіданні на базі Університету медицини та фармації Хюе (м. Хюе, Соціалістична республіка В’єтнам). Згідно порядку денного засідання розглянуті й обговорені питання щодо виконання проекту згідно затвердженого робочого плану, звіти про результати проекту в кожному університеті після проведених практичних занять за методикою проблемно-орієнтованого навчання, подальші перспективи щодо впровадження сучасних педагогічних технологій у навчальний процес. Також відбулася зустріч з ректором цього університету, внаслідок якої підписана угода про співпрацю з БДМУ, що дасть можливість обміну студентами і викладачами між закладами і проведення спільних заходів.

В БДМУ обговорили питання вищої медичної та фармацевтичної освіти

18 квітня в палаці «Академічний» відбулося пленарне засідання навчально-методичної конференції «Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології». Про досвід створення сценаріїв «віртуальних пацієнтів» в рамках реалізації грантового проекту ТАМЕ Erasmus+ поінформував доц. Микола Гарас.

Представники БДМУ взяли участь у засіданні вузів-партнерів у м. Караганда, Казахстан

Доцент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Білоус Тетяна Михайлівна та асистент цієї ж кафедри Білик Галина Анатоліївна 2 жовтня 2017 р. взяли участь із усними доповідями у
IV Міжнародній Центрально-Азійській науково-практичній конференції «Інтернаціоналізація медичної освіти», а після конференції побували у центрі практичних навичок та інтерактивних пацієнтів у Карагандинському державному медичному університеті та відвідали медичний університет Астани.

Також 3-4 жовтня 2017 р. співробітники БДМУ взяли участь у засіданні за грантовим проектом ЕАСЕА Еразмус+ TAME (Training against medical error) на базі Карагандинського державного медичного університету (м. Караганда, Кахастан). Згідно порядку денного засідання обговорювалися питання подальшої реалізації проекту, розглядалися підготовлені клінічні випадки для практичних занять у даному навчальному році за методикою проблемно-орієнтованого навчання.


У БДМУ обговорили актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти
19 квітня 2017 р. на базі Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» відбулося пленарне засідання навчально-методичної конференції «Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології», на якому виступила доцент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Білоус Тетяна із доповіддю «Особливості викладання педіатрії за методикою проблемно-орієнтованого навчання (досвід впровадження проекту» (автори тез доповіді проф. О.К. Колоскова, доц. Т.М. Білоус).

У Школі молодого викладача обговорили особливості та методологію проблемно-орієнтованого навчання на віртуальних пацієнтах

1 березня асистент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Білик Г.А. провела майстер-клас із проблемно-орієнтованого навчання. Під час майстер-класу кожен викладач – слухач Школи молодого викладача БДМУ – ознайомився з принципами проведення практичних занять за цією методологією та мав можливість спробувати себе в якості тьютора при розборі кейсу зі студентами 6 курсу спеціальності «Педіатрія».
До слова, 1 лютого слухачі Школи молодого викладача БДМУ мали можливість прослухати лекцію щодо особливостей концепції занять, методології та принципів практично-орієнтованого навчання (PBL – Problem Based Learning) студентів, з якою виступила доцент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Білоус Т.М.
Розглянуто як види, перспективні та проблемні питання цієї методики, ролі викладачів і студентів при проблемно-орієнтованому навчанні, так і перші результати навчання студентів на віртуальних пацієнтах у рамках грантового проекту ЕРАЗМУС+ ТАМЕ (Тraining against medical error).


Представники БДМУ взяли участь у тренінгу з проблемно-орієнтованого навчання у Лондоні, Велика Британія

 Доценти кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Білоус Тетяна Михайлівна, Гарас Микола Нестерович та Сажин Сергій Іпполітович 5-6 грудня 2016 р. у рамках грантового проекту ЕАСЕА Еразмус+ TAME (Training against medical error) взяли участь у тренінгу з проблемно-орієнтованого навчання на базі St. George University in London (м. Лондон, Велика Британія). На тренінгу викладачі вчилися створювати нові та модифікувати клінічні випадки, побудовані на основі віртуальних пацієнтів за методикою проблемно-орієнтованого навчання.

Представники БДМУ взяли участь у засіданні вузів-партнерів у м. Ханой, В’єтнам

Доцент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Білоус Тетяна Михайлівна та асистент цієї ж кафедри Білик Галина Анатоліївна 7-11 листопада 2016 р. взяли участь у засіданні за грантовим проектом ЄС ЕАСЕА Еразмус+ TAME (Training against medical error) на базі Ханойського медичного університету (м. Ханой, Соціалістична республіка В’єтнам). Згідно порядку денного засідання обговорено виконання робочого плану проекту, подальший менеджмент проекту, питання щодо практичних занять за методикою проблемно-орієнтованого навчання, план дисемінації інформації.

 БДМУ проведено тренінг з проблемно-орієнтованого навчання

7, 9 вересня 2016 року в рамках грантового проекту TAME (Training against medical errors) на базі кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб проведено клінічний тренінг з проблемно-орієнтованого навчання (PBL) та прочитано лекції «Проблемно-орієнтоване навчання у медицині та віртуальні пацієнти», «Інтерактивні клінічні D-PBL кейси. Особливості викладання», «Лікарські помилки у педіатричній практиці». У тренінгу взяли участь студенти 6 курсу спеціальності «педіатрія» та співробітники кафедри. Студенти активно дискутували при розборі клінічних кейсів, а викладачі набули практичних навичок проведення занять за PBL методикою з використанням клінічних кейсів із помилками.

Представники БДМУ взяли участь у засіданні вузів-партнерів у Лондоні, Велика Британія

Проректор з науково-педагогічної роботи Геруш Ігор Васильович, доцент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Білоус Тетяна Михайлівна та асистент цієї ж кафедри Білик Галина Анатоліївна 5-8 червня 2016 р. взяли участь у засіданні за грантовим проектом ЕАСЕА Еразмус+ TAME (Training against medical error) на базі St. George University in London (м. Лондон, Велика Британія). Згідно робочої програми засідання обговорено виконання робочого плану проекту, подальший менеджмент проекту, питання щодо створення і модифікації кейсів, побудованих на основі віртуальних пацієнтів педіатричного профілю за методикою проблемно-орієнтованого навчання, план контроля якості проекту та дисемінації інформації. Також 6 червня доц. Білоус Т.М. відвідала практичне заняття в St. George University in London, а 8 червня представники БДМУ взяли участь у конференції «Наш вибір – прийняття рішень на основі сценарій-орієнтованого навчання», що проводилася для учасників 4 проектів: ePBLnet, CROESUS, WAVES, TAME та була спільною нарадою з питань інтерактивних сценаріїв навчання.

Співробітники БДМУ взяли участь у тренінгу для тьюторів у рамках проекту TAME

Представники ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» - доценти кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Білоус Т.М., Гарас М.Н., Сажин С.І. та асистент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Білик Г.І. 16-17 травня 2016 р. мали можливість удосконалити свої навички з PBL під час тренінгу для тьюторів у рамках проекту з розвитку потенціалу вищої освіти СВНЕ Програми ЄС Еразмус+ TAME (training against medical error) у Запорізькому державному медичному університеті. Наставниками та помічниками були представники університету св. Георга (Лондон, Великобританія) - Террі Поултон та Елла Іскренко. Відповідно до програми висвітлювалися особливості викладання проблемно-орієнтоване навчання, проводилися PBL заняття зі зі студентами з використанням клінічних кейсів.

Викладач кафедри взяв участь у конференції в м. Тернопіль

12-13 травня 2016 року на базі ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» відбулася XIII Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти», під час роботи якої відбулося заключне обговорення та схвалення стандартів вищої медичної (фармацевтичної) освіти. Від кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб в роботі конференції взяв участь доцент кафедри Микола Гарас, який на одному зі секційних засідань виступив із доповіддю «Перспективи впровадження проблемно-орієнтованого навчання у ВДНЗ України «Буковинський держаний медичний університет», в якій представив основні напрями реалізації участі університету та кафедри у грантовому проекті TAME (Training Against Medical Error) - навчання щодо уникнення лікарських помилок.


У БДМУ обговорили актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти

20 квітня 2016 року відбулося пленарне засідання навчально-методичної конференції «Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології». Засідання відкрив та звернувся до присутніх із вітальним словом ректор Т.М. Бойчук. З доповіддю в основній секції щодо впровадження практично-орієнтованого методу навчання студентів у рамках проекту ТАМЕ виступила доцент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Н.К. Богуцька. Проведено й сателітну секцію, яка була присвячена впровадженню проблемно-орієнтованого навчання у рамках грантового проекту ЕРАЗМУС+ ТАМЕ (Тraining against medical error). На завершення доцент І.В. Геруш, проректор з науково-педагогічної роботи, підвів підсумок конференції, відзначивши високий рівень доповідей.

 Співробітники БДМУ взяли участь в онлайн-тренінгу для тьюторів у рамках проекту TAME

 Колектив кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб (6 осіб) 15 березня 2016 року прийняли участь в онлайн-тренінгу для тьюторів у рамках грантового проекту з розвитку потенціалу вищої освіти СВНЕ Програми ЄС Еразмус+ TAME (Тraining against medical error), на якому Dr. Jonathan Round та Ella Iskrenko-Poulton розповідали про лікарські помилки в клінічній практиці, навели їх частоту в різних країнах, класифікацію медичних помилок, особливості викладання проблемно-орієнтованого навчання із застосуванням медичних помилок при використанні різних типів кейсів.


Проведено онлайн-тренінг та нараду бухгалтерів у рамках проекту TAME

3 березня 2016 р. відбулися онлайн-тренінг та нарада бухгалтерів та координаторів університетів у рамках грантового проекту з розвитку потенціалу вищої освіти СВНЕ Програми ЄС Еразмус+ TAME (Тraining against medical error), на якому обговорено питання щодо особливостей ведення документації проекту, законодавчих питань кожної країни-учасниці, моніторингу виконання та обліку проведеної роботи.  


Співробітники БДМУ взяли участь в онлайн-тренінгу для тьюторів у рамках проекту TAME

Колектив кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб (12 осіб) 17 лютого прийняли участь в онлайн-тренігу для тьюторів у рамках грантового проекту з розвитку вищої освіти СВНЕ Програми ЄС Еразмус+ ТAME (training against medical error), на якому Dr. Ella Iskrenko-Poulton розповідала про методологію викладання проблемно-орієнтованого навчання, класифікацію кейсів "віртуальних пацієнтів", особливості ведення практичних занять зі студентами із використанням різних типів кейсів.

 Співробітники БДМУ взяли участь у майстер-класі для тьюторів у рамках проекту TAME

Представники ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» - доценти кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Білоус Т.М., Гарас М.Н., Сажин С.І., Тарнавська С.І. та асистенти кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Білик Г.І. і Шахова О.О. 4-5 лютого 2016 р. взяли участь у майстер-класі для тьюторів у рамках проекту з розвитку потенціалу вищої освіти СВНЕ Програми ЄС Еразмус+ TAME (training against medical error) у Запорізькому державному медичному університеті. Відповідно до програми висвітлювалися особливості викладання проблемно-орієнтоване навчання, проводилися PBL заняття з тьюторами в якості студентів з використанням кейсу та PBL заняття зі студентами з використанням кейсу.  
Доценти кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб БДМУ Білоус Тетяна Михайлівна та Богуцька Наталія Казимирівна 27-28 листопада 2015 року взяли участь у засіданні за грантовим проектом TAME (Training against medical error) на базі Masaryk University (м. Брно, Чеська республіка).
Відповідно до програми було представлено робочі групи кожного університету-партнера, розроблено програму та робочий план дій консорціуму проекту, обговорено питання щодо обов’язків кожного університету, менеджменту проекту, впровадження проблемно-орієнтованого навчання за віртуальними пацієнтами та методології помилок у лікарській практиці.Представники БДМУ - завідувач кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб професор Колоскова Олена Костянтинівна та доцент кафедри Білоус Тетяна Михайлівна20 листопада 2015 року взяли участь у семінарі для переможців конкурсу проектів з розвитку потенціалу вищої освіти СВНЕ Програми ЄС Еразмус+ у Національному Еразмус+ офісі України. Захід відбувався за участю представників Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) з м. Брюссель (Бельгія), Міністерства освіти і науки України та відповідальних представників з 10 проектів – переможців конкурсу 2015 р. Відповідно до програми висвітлювалися нові правила менеджменту проектів з розвитку потенціалу вищої освіти, зміни у національному законодавстві та їх вплив на методологічні підходи до розроблення освітніх програм, а також оновлені правила реєстрації проектів в Україні.
Співробітники кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб БДМУ (доцент Білоус Т.М. та асистент Білик Г.А.) взяли участь у Всеукраїнській науково-методичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини-2015 впровадження інноваційних технологій в медичну освіту: проблемно-орієнтоване навчання та віртуальні пацієнти», що відбулася 12-13 листопада 2015 року на базі Запорізького державного медичного університету.
Окрім того, в рамках даної конференції викладачі відвідали майстер-клас «Викладання методом проблемно-орієнтованого навчання» з використанням найсучаснішого науково-методичного обладнання та ознайомилися з новими європейськими підходами у проведенні практичних занять
.
Comments